วิธีการไล่อากาศ กรณีน้ำหมดแท้งค์ (หรือใช้กับกรณีติดตั้งใหม่)