สำหรับบ้านพักอาศัย / อาพาร์ทเม้นท์
ระบบน้ำในงานอุตสาหกรรม  / การชลประทานด้านการเกษตร

parallax background

KH Series

รายละเอียดทั่วไป

 • ทำระบบบู๊สเตอร์ปั้ม
 • ระบบทำน้ำหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
 • ระบบล้าง / ทำความสะอาดเครื่องจักร
 • ระบบระบายความร้อนใหกั้บเครื่องจักร
 • ระบบเครื่องปรับอากาศ / เครื่องทำความเย็น
 • สำหรับบ้านพักอาศัย / อพาร์ทเม้นท์
 • สำหรับการชลประทานด้านการเกษตร / สวน

คุณสมบัติพิเศษ

 • ปั้มน้ำแรงดันสูงแบบหลายใบพัด
 • จานกระจายน้ำและใบพัดเป็นสแตนเลสประสิทธิภาพสูง
 • ใชกั้บสภาวะทั่วไปที่อุณหภูมิ +2˚C ˜ +40˚C
 • ใชกั้บอุณหภูมิน้ำไดต้ั้งแต่ +0˚C ˜ +90˚C (Viton/SiC Mechanical Seal)
 • แรงดันสูบสูงสุด 6 kg/cm²
 • แรงดันส่งสูงสุด 10 kg/cm²
 • Motor protection: IP 54
 • Motor Insulation class: F

เงียบ

แรง

ทน

ประหยัดไฟ

ปลอดสนิม

ปลอดภัย

ข้อมูลทางเทคนิค

Performance Curves

Dimension

Specification and Electrical data


parallax background

KH-PC Series

รายละเอียดทั่วไป

 • สำหรับบ้านเรือน, อาพาร์ทเม้นท์ที่ต้องใช้ระบบออโตเมติกบู๊สเตอร์ปั๊ม (ปั๊มอัตโนมัติควบคุมแรงดัน)
 • สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ในระบบควบคุมแรงดันอัตโนมัติ
 • สำหรับงานชลประทานด้านเกษตร/สวน ฯลฯ ที่ใช้ระบบจ่ายน้ำอัติโนมัติ

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทั้งชุดประกอบด้วย KIKAWA รุ่น KH Series ระบบหลายใบพัด
 • ใช้กับสภาวะทั่วไปที่อุณหภูมิ: +2 C ~ + 40 C
 • ใช้กับอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่: +0 C ~ + 40C
 • Motor Protection : IP 54
 • Motor Insulation Class: F

ข้อมูลทางเทคนิค

Liquid Temperature

 • ใช้กับสภาวะทั่วไปที่อุณหภูมิ: +2 C ~ + 40 C
 • ใช้กับอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่: +0 C ~ + 40C

Dimension

Specification and Electrical data


* All the models can be equipped with optional off delay function (with postfix code “T”), for example “KH1260PC-T”