ตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือ


จ.ลำปาง

 • ร้าน อุดมกันทามาศ
  ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  โทร.054-222291

จ.ลำพูน

 • ร้าน เกษตรยนต์
  ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

จ.เชียงใหม่

 • ห้าง อ่างทองพานิช
  200-2 ถ.เจริญราษฎร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  โทร.053-243036
 • บริษัท ทูลโปรเฟสชั่น จำกัด
  ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  โทร.091-4785190,053-441111 www.toolmartonline.com
 • หสม.เลิศวัฒนาการค้า
  ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  โทร.053-217536, 053-418660
 • ร้าน ศรีสง่า
  อ.ดอยสะเก็ด-สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  โทร.081-1115001

จ.เชียงราย

 • ร้าน สากลการเกษตร
  ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  โทร.053-711129
 • หจก. ประยงค์กลการ(1996)
  ถ.ประสบสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
  โทร.084-2223567
 • หจก.รุ่งเจริญค้าวัสดุภัณฑ์ (แม่สาย)
  ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  โทร.053-646915-6, 088-2582050

จ.กำแพงเพชร

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมอะโกรกำแพงเพชร
  ถ.เจริญสุข ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  โทร.055-773212 แฟกซ์.055-773200


จ.แพร่

 • ร้าน แพร่วอเตอร์ 2000
  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  โทร.054-620754
 • ร้าน ทรัพย์ไพบูลย์
  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
  โทร.081-4720719
 • ร้าน หน่อยการช่าง
  ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ทุ่งโฮัง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  โทร.054-624166
 • ร้าน งี่เส็งจักรกล
  อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
  โทร.054-511550, 054-522813

จ.อุตรดิตถ์

 • หจก. ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์
  ถ.พาดวารี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
  โทร.055-441333
 • ร้าน เจริญกิจ
  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
  โทร.055-491068

จ.น่าน

 • ร้าน ชัยเฮงจั่น
  ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  โทร.054-710279 แฟกซ์. 054-773082

จ.นครสวรรค์

 • หจก. นครสวรรค์โลหะภัณฑ์
  ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  โทร.056-213172
 • สวรรค์อุปกรณ์
  45/7 หมู่2 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  โทร.056-256545
 • ร้าน กิจพัฒนายนต์ 1999
  ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  โทร.056-272253 แฟกซ์.056-271269