ตัวแทนจำหน่ายในภาคใต้


จ. เพชรบุรี

 • บริษัท ไทยนิยมเทรดดิ้ง จำกัด
  ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  โทร.081-7540964

จ.ประจวบคีรีขันธ์

 • ร้าน เกรียงสิน
  ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  โทร.081-4416622

จ.ชุมพร

 • ห้าง สมหมาย P.V.C
  ถ.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
  โทร.077-512515
 • หจก. ชุมพรภาคใต้การเกษตร
  ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร
  โทร.077-576700
 • ชุมพรตั้งฮวดหลี
  7/78 หมู่ที่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
  โทร. 077-576950 โทรสาร.077-576980
 • ท่าแซะเกษตรภัณฑ์ (1999)
  ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร
  โทร.077-599139

จ.สุราษฎร์ธานี

 • ร้าน ช่างไทยและวัสดุภัณฑ์
  สี่แยกการุณย์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
  โทร.077-216842

จ.พังงา

 • เขาหลักบ้านวัสดุ
  25/2 หมู่ 6 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
  โทร.084-0537007 โทร.076-485184

จ. นครศรีธรรมราช

 • บ้านอาร์โอ
  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง (ต.ในเมือง) อ.เมืองนครศรีธรรมราช
  โทร.075-432303, 081-9585656


จ.ภูเก็ต

 • บริษัท ควอลิตี้ โฮมมาร์ท จำกัด
  ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  โทร.076-617278-82, 076-167922
 • ป่าตองสารพัดช่าง
  190/7 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
  โทร.076-345816, 076-290461
 • ทวีกิจ.
  91/ ถ.ทุ่งคา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  โทร.076-222594

จ.สงขลา

 • บริษัท พรีคลีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  โทร.074-353560
 • ร้าน ช.สตาร์
  ถ.จันทร์นิเวศน์ 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  โทร.074-232855, 074-421125, 074-421313, 081-9597257
 • ร้าน สินเจริญ
  ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
  โทร.081-8973618

จ.ปัตตานี

 • ห้าง โปลุ้นการไฟฟ้า
  ถ.เพชรเกษม ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  โทร.073-415260, 073-415308 โทรสาร. 073-415308
 • ร้าน ญานธนซัพพลาย
  ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
  โทร.073-337828

จ.ยะลา

 • ร้าน ยะลายงฮวด
  14/4 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
  โทร.073 214520 โทรสาร. 073 215629

จ.สตูล

 • ร้าน ยูโสปคานกลการ
  288-289 หมู่3 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
  โทร.074 734438 โทรสาร.074 734160