ตัวแทนจำหน่ายภาคตะวันตก


จ.กาญจนบุรี

 • บริษัท สหทองไทยกาญจนบุรี จำกัด
  ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  โทร.034-623204

จ.ตาก

 • ร้าน เมฆวิไล 2
  ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
  โทร.055-511642
 • หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์ (สาขา 1)
  ต.ประดาง กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
  โทร.055-506000-3 โทรสาร. 055-506004